top of page

Kontaktinformation

Föreningen Vatten

Kansliet: c/o Föreningshuset
E-post: kansliet@foreningenvatten.se

Redaktör

Johanna Sörensen
Teknisk Vattenresurslära
LTH/Lunds Universitet, Box 118, S-221 00 Lund
046-222 44 87

Ansvarig utgivare

Rolf Larsson
Teknisk Vattenresurslära, LTH/Lunds Universitet

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Redaktör

Johanna Sörensen
Teknisk Vattenresurslära, LTH/Lunds Universitet

046-222 44 87

 

Sammankallande

Johanna Sörensen, 

Teknisk Vattenresurslära, LTH/Lunds Universitet

046-222 44 87

Ledamöter

Stefan Marklund

Luleå Tekniska Universitet
0920-491 057

 

Günther Leonhardt

Luleå Tekniska Universitet

 

Bengt Karlsson

Uppsala Universitet

 

Thomas Pettersson

Chalmers Tekniska Högskola

bottom of page