top of page

Priskommittén

Priskommittén består av representanter från alla de företag och organisationer som på olika sätt sponsrar de olika vattenpriser som föreningen delar ut på den årliga vattendagen. Då priskommittén sammanträder deltar även föreningens ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

Ordförande

Magnus Berglund
SGS Analytics Sweden, tel 013-254 900

 

Vice ordförande

Olof Nilsson
Medins Havs och Vattenkonsulter, tel 031-338 35 65

 

Sekreterare

Marinette Hagman
DHI, tel 0709-99 69 34

 

Xylem: Patrik Almlöf, Xylem

Kemira: Agneta Tufvesson, Kemira Kemi

Sweco: Magnus Almfors, Sweco

Norconsult: Sandra Kuru, Norconsult

Priskommittén består av representanter från alla de företag och organisationer som på olika sätt sponsrar de olika vattenpriser som föreningen delar ut på den årliga vattendagen.
bottom of page