top of page

Våra Vattenpriser

drop-of-water-578897_1280.jpg

VATTEN
priset

 

Statuter

Priset utdelas till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.

 

Pris

Priset utgörs av ett hedersdiplom och ett pris på 40 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, SWECO och Xylem.

woman-6568646_1280_edited.jpg

NEW GENERATION

priset

 

Statuter

Priset skall delas ut till en yngre person eller grupp av personer, verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.

 

Pris

Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 15 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, DHI Sverige AB, KEMIRA Kemi AB, Xylem, Nordiska Plaströrsgruppen och SWECO AB. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte.

standard AdobeStock_374182787.jpeg

KEMIRA

priset

 

Statuter

Utmärkelsen utgår för berömdvärd insats i vattenvårdens tjänst i första hand genomfört under det gångna året och i andra hand för ackumulerad merit. Dylika insatser bör i första hand vara av vetenskaplig eller teknisk karaktär. Dock kan person utses som på annat sätt, t ex publicistisk, gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Oberoende av nationalitet kan person som är verksam i de nordiska länderna ifrågakomma.

 

Pris

Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten och Kemira. Studieresan skall anknyta till pågående utveckling inom VA-tekniken.

sewage-treatment-plant-2406857_1280_edited.jpg

XYLEM

priset

Statuter

Utmärkelsen utgår för förtjänstfullt arbete till enskild person eller grupp i vattenvårdens tjänst inom drift- och underhållsområdet vid svenska va-anläggningar inom kommuner eller industri. Priset skall i första hand premiera praktiska insatser under det gångna året som lett till vinster i t ex effektivitet, reningsresultat eller säkerhet.

 

Pris

Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten och Xylem. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte.

apple-1839391_1280_edited.jpg

NORCONSULT

priset

 

Statuter

Priset är en utmärkelse för årets bästa studentartikel. Artikeln ska vara publicerad i Tidskriften VATTEN och huvudförfattaren ska vara student (ej doktorand).

 

Pris

Priset utgörs av 5 000 kr och sponsras av Norconsult.

bottom of page