top of page

Tidigare pristagare

VATTEN-priset

Priset går till person eller grupp av personer som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling, etc, på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården. Priset består av ett hedersdiplom och 40 000 kronor som ställs till förfogande av sponsorer.

PRISTAGARE:

2022 Kenneth M Persson, Lunds universitet
2021 Anders Finnson, Svenskt Vatten
2020 Per Ericsson, Norrvatten
2019 Thomas Larm, StormTac
2018 Professor Håkan Jönsson, SLU
2017 Pehr Andersson
2016 Hans Hanson
2015 Hans Bäckman
2014 Gilbert Svensson
2013 Maria Viklander
2012 Jes La Cour Jansen
2011 Gryaab
2010 Olof Bergstedt
2009 Bengt Hultman
2008 Peter Stahre
2007 Gunilla Brattberg
2006 Hammarbysjöstadsverket
2005 Sten Bergström
2004 Lars Bengtsson
2003 Jan Falk
2002 Sven-Erik Skogsfors
2001 Per-Arne Malmqvist
2000 Gunnar Wassberg
1999 Torsten Hedberg
1998 Erik Isgård
1997 Anders Hilmer
1996 Gustaf Olsson
1995 Halvard Ødegaard
1994 Peter Balmér
1993 Gillis Franzén
1992 Sven Björk och Jan Rennerfelt
1991 Malin Falkenmark
1990 Artur Almestrand
1989 Gunnar Lindh
1988 Karlskronas kommun
1987 Poul Harremoës
1986 Valfrid Paulson
1986-1993 Som FVH-pris

 

New Generation-priset

Priset ställs till förfogande av Föreningen Vatten, DHI Sverige, KEMIRA Kemi, Xylem och SWECO och ska användas för att uppmuntra och premiera unga personers insatser inom vattenvården.
Priset består av en plackett och 15 000 kronor att användas till resor i studie- eller fortbildningssyfte.

 

PRISTAGARE:

2022 Esmeralda Frihammar
2021 Caroline Hallin, Postdoc, TU Delft
2020 Simon Granath & Victor Pelin, VA Syd
2019 Maria Piculell, AnoxKaldnes
2018 Johanna Sörensen, LTH
2017 Erik Mårtensson
2016 Linda Åmand
2015 Lutz Ahrens
2014 Susanne Tumlin
2013 David Gustavsson
2012 Fredrik Torstensson
2011 Magnus Arnell
2010 Sara Stridh
2009 Lovisa Björnsdotter
2008 Kristina Hall
2007 Helene Almqvist
2006 Ola Fredriksson
2005 Daniel Hellström
2004 Anna Lindberg
2003 Maria Rothmana

KEMIRA-priset

Priset, som ställs till förfogande av Kemira Kemi AB, utgår för berömvärd insats av vetenskaplig eller teknisk karaktär i vattenvårdens tjänst. Priset utgörs av ett resestipendium på 20 000 kr och ett diplom. Studieresan ska anknyta till pågående utveckling inom VA-tekniken.

 

PRISTAGARE:

2022 Christian Hagelberg
2021 Klara Westling, IVL och Emma Lundin, RISE
2020 Susanne Bjergegaard Pettersson & Tommy Grönström, Region Gotland
2019 Andreas Hedrén, Växjö kommun
2018 Stefan Johnsson, Sydvatten
2017 Emma Nehrenheim
2016 Erik Winnfors Wannberg
2015 Johanna Lindgren
2014 Robert Kingfors
2013 Solveig Barmé
2012 Bengt Hansson
2011 Kenneth M. Persson
2010 Andreas Thunberg
2009 Olle Bergfors
2008 Börje Gestlöf
2007 Anna Berggren
2006 Alexander Keuken
2005 Jörgen Eilertsson
2004 Ann Mattson
2003 Leif W Linde
2002 S-Å Carlsson och L. Eriksson
2001 David Cecil
2000 Jörgen Hanaeus
1999 Svein Erik Moen
1998 John Sørensen
1997 Anders Finnson
1996 Henrik Aspegren
1995 Paul Sagberg
1994 Gabriella Eliasson
1993 Jes la Cour Jansen
1992 Gösta Wahlroos
1991 Lars Gunnarsson
1990 Lasse Thuresson, Rolf Bergström, Folke Jacobsson
1982-1989 Som Bolidenpriset

Xylem-priset

Priset, som ställts till förfogande av Xylem Sverige, utgår för förtjänstfullt praktiskt arbete till person eller grupp av personer inom drift- och underhållsområdet vid svenska VA-anläggningar inom kommun eller industri. Priset utgörs av ett resestipendium på 20 000 kr att användas till resor i studie- eller fortbildningssyfte samt ett diplom.

PRISTAGARE:

2022 Mats Henriksson, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
2021 Mikael Hölttä, VA Syd
2020 Johan Saltin, Norconsult, & Peter Asteberg, Mörbylånga kommun
2019 Ernst Surau, Mälarenergi AB
2018 Pernilla Bratt, Emma Strifors & Bjarne Jörgensen, Lidköpings kommun
2017 Erik Forsberg och Alexander Mattsson
2016 Bernt Björlenius
2015 Projektgruppen vid Linköpings tekniska
2014 Niklas Isaksson & Jan Rönnqist med personal
2013 Mats Jansson
2012 Per Karlsson och Ida Schyberg
2011 Tommy Eriksson
2010 Henrik Kruuse af Verchou och Hanna Tengliden
2009 Pernilla Widén med driftavdelning
2008 Jimmie Steibert och Anna Blomlöf
2007 Carl-Olof Zetterman
2006 Lennart Persson
2005 Peder Falk och Thord Williamsson
2004 Peder Falck och Ulf Johannesson
2003 Leif Bergh
2002 Göran Nilsson
2001 Wille Karlsson
2000 Tommy Sjöström
1999 Lisbeth Jönsson
1998 Harry Pettersson
1997 Bengt Melin, Stefan Eriksson
1996 Robert Woud
1995 Personalen på Öresundsverket
1994 Projektgruppen Ormen
1993 Bo Brink
1992 Nils Erik Pettersson
1991 Skellefteå kommun, Vattenlaboratoriet
1990 Sven Gunnar Larsson, Lennart Nordh
1989 Bengt Andersson
1988 Eslövs kommun
1987 Stig Karlsson
1986 Manfred Dahlström, Kenneth Kustvik
1985 Bengt Göran Hellström, Peter Vopatek

Norconsult-priset

Priset är en utmärkelse för årets bästa studentartikel. Artikeln ska vara publicerad i Tidskriften VATTEN och huvudförfattaren ska vara student (ej doktorand). Priset utgörs av 5 000 kr och sponsras av Norconsult.

 

PRISTAGARE:

2022 Tove Rappmann och Norea Cardell
2021 Filip Faust och Per Nelsson, Lunds tekniska högskola
2020 Lisa Olsson, Sweco
2019 Josefin Tollgren och Julia Walldén, WSP
2018 Kari Ella Read & Marika Karras, LTH

DHI-priset

Priset, som ställs till förfogande av DHI Sverige AB, går till person eller grupp av personer som genom idé, praktisk tillämpning eller forskning på ett betydelsefullt sätt främjat användning av informationsteknologi inom vattenvården. Priset utgörs av ett resestipendium på 20 000 kr och ett diplom. Studieresan ska anknyta till pågående utveckling inom vattenvården.

 

PRISTAGARE:

2010 –
2009 Lars Ohlsson
2008 Knut Bennerstedt
2007 Kjell Gustafssom

 

Föreningen Vattens IT-pris (efter 2006 ersatt med DHI-priset)

PRISTAGARE:

2006 Gilbert Svensson
2005 Johan Larsson
2004 Ulla Britt Thorén
2003 Bengt Eskilsson
2002 Anders Sjögren
2001 Sten Lindberg
2000 Douglas Lumley
1999 Kent Alm
1999-2001 Som VA-FORSKs IT-pris

PLASTRÖRS-priset

Priset, som ställs till förfogande av Nordiska Plaströrsgruppen, utdelas till person eller grupp av personer som genom idé eller praktisk tillämplning på ett betydelsefullt sätt främjat användningen av plaströr. Priset utgörs av ett stipendium på 20 000 kr avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte samt ett diplom.

PRISTAGARE:

2009 –
2008 –
2007 Nils Lindblad
2006 Lars Blom
2005 Erling Holm
2004 Jan Molin
2003 Kurt Per Maute
2002 Karl Johan Ström
2001 Gunnar Bergström
2000 Thor Meland
1999 Ingemar Björklund
1998 Börge Carlström
1997 Sven Arvo Valdor
1996 Bengt Mattsson
1995 Ejgil S Pedersen
1994 Lars-Eric Janson

SWECO-priset (tidigare VBB-VIAK-priset)

Priset, som ställdes till förfogande av SWECO AB, utgjordes av ett stipendium på 20 000 kr avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte samt ett diplom.

PRISTAGARE:

2007 Lars Färnstrand
2006 Sven Widing & Ola Hansson
2005 Sten-Ove Dahllöf
2004 Lars Norman
2003 Allan Hansson
2001 Inge Carlsson
2000 Kjell Axelsson
1999 Hans Dahl, Håkan Eriksson
1998 Birgitta Fritzdotter
1997 Stefan Winberg
1996 Lennart Åkerström
1995 Hans Bertil Wittgren, Karin Sundblad
1994 Torsten Rosenqvist, Per-Olof Hakeman, Lars Ohlsson,
Christer Johnsson, Siegfried Fleischer

VA-Projekt priset (från och med 2003 ersatt med SWECO-priset)

Priset, som ställdes till förfogande av RUST VA-Projekt AB, utgjordes av ett stipendium på 20 000 kr avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte samt ett diplom.

PRISTAGARE:

1995 Eugenia Koblak-Kalinska
1996 Lars Thorell
1997 Harald-Adam Velner
1998 Norrköping Miljö & Energi AB
1999 Ludmila Zhudkova
2000 Ulla-Britta Fallenius
2001 Vilius Burokas

Eventuella frågor rörande föreningens vattenpriser kan ställas till priskommitténs ordförande .

bottom of page