top of page
Föreningen Vatten - södra regionkommittén.

En kort presentation av:

Södra regionkommittén

Södra sektionens viktigaste verksamhet är våra Skånelandsmöten. Alla medlemmar har kanske inte tid eller möjlighet att delta i möten i Mälardalsregionen. Via det årligen återkommande Skånelandsmötet kan vattenaktiviteten vara hög också i Skåne. Vi är nämligen förvissade om att det är värdefullt att träffas och diskutera aktuella teman under trevliga former, det utvecklar tankeförmågan och vidgar kontaktnätet, det stärker kompetensen och leder förhoppningsvis fram till att nya frågor och svar formuleras.

 

Utöver möten med föredrag och diskussioner samt utställningar och studiebesök har vi som särskild ambition att ha ett gott samarbete med Danmark och förmedla danskt kunnande om vattenvård. Öresunds vatten är både danskt och svenskt.

Styrelse  

Ordförande

José-Ignacio Ramirez
Sweco, tel 040-167 160

 

Ledamöter

Fredrik Christensson

LBVA

 

Knud Rudolf Hansen
Hofor AS

 

Andrew Holmes

Ramboll

Agneta Thor Leander
VA SYD, tel 040-635 03 68

 

Ann-Christin Sundahl
Tyréns, tel 010-452 29 31

 

Max Persson
Sydvatten, tel 010-515 10 23

 

Åsa Peetz
NSVA, tel 010-490 98 09

Föreningen Vatten - södra regionkommittén.

"Tusentals har levt utan kärlek men inte en enda utan vatten."
W.H. Auden

Vattendroppar
bottom of page