top of page
Föreningen Vatten - Norra regionkommittén. Umeälven.
Vattendroppar

”Alla små vatten rinner ut i de stora.”

En kort presentation av:

Norra regionkommittén

Norrlandskommittén utgör ett tvärproffessionellt nätverk för kunskap inom vattensektorn med ett Norrlandsperspektiv.  

Norrlandskommittén verkar genom att utifrån medlemmars idéer och behov anordna digitala tematräffar och aktuella föredrag samt tillsammans med andra aktörer arrangera studiebesök och föredrag hos VA-bolag, privata bolag och kommunala förvaltningar i Norrland. 

Syftet är att stärka medlemmarnas kontaktnät för ökat samarbete och utbyte av erfarenheter inom vattensektorn i Norrland. 

Styrelse  

Sammankallande: 

Johanna Weglin Nilsson
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
026-24 20 80 

Arbetsgrupp: 

Malin Tuvesson
MittSverige Vatten & Avfall
Tel växel 060-19 22 22 

 

Anna Mäki

Vatten & Miljökonsulterna

076-1477003 

 

Erik Brydolf

Sweco Sverige

070-3010236

 

Amanda Steen

Söderhamn Nära

0270-751 10 

Föreningen Vatten - norra regionkommittén. Vattna växter.
bottom of page