top of page

Möt vår styrelse

IMG_1931.jpeg
 • Grey LinkedIn Icon

Marinette har en bakgrund som lärare, mikrobilog och är Teknisk doktor i

VA-teknik.

 

De senaste åren har hon arbetat som chef på DHI och som projektledare för ett flertal större innovationsprojekt.

 

Tidigare har hon arbetat på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) i olika roller, bland annat deltog hon i uppbyggnaden av forskningsbolaget Sweden Water Research, som är samägt av NSVA,

Sydvatten och VA Syd.

 

Utveckling och innovationsarbete har länge varit fokus för Marinette.

 

Som adjungerad lektor på avdelningen Kemiteknik vid Lunds universitet har hon fortfarande en fot kvar i akademin, vilket hon tycker är mycket spännande.

 

På fritiden njuter hon av trädgård, skog och hav.

Maja Englund färg 2.jpg
 • Olof Nilsson, Föreningen Vatten

Maja har sin bakgrund

som Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Örebro kommun där hon arbetat med tillsyn och tillstånd av små avlopp.

I kommunen har hon även varit involverad i VA-planeringsprocesser, yttrande vid planläggningar samt kretslopp och avfallsfrågor kopplade till små avlopp.

 

Under några år arbetade hon på RISE kretsloppsteknik

där hon, som projektledare, fokuserade på uppföljning av små avlopp och utvärdering av funktionen samt kretsloppsfrågor.

 

Sedan 2020 är hon VD på

VA-guiden och arbetar övergripande med att sprida och öka kunskap för yrkesverksamma.

 

På fritiden är det mest familjen och barnens aktiviteter som hägrar

just nu där Maja är ledare för både skogsmulle och friidrottande barn.

När tiden finns vistas hon

allra helst i naturreservatet flororna eller någon av de smultronställen som finns

i närområdet. 

Amanda.jpg

Amanda Ragnarbaek
Sekreterare

 • Marinette Hagman, Föreningen Vatten

Amanda är en miljöintresserad ingenjör från Sundsvall. Hon studerade civilingenjör inom miljö-och vattenteknik i Uppsala och gjorde ett exjobb om rening av läkemedelsrester i källsorterad urin.

 

Efter studierna jobbade hon ca 5 år som dagvatten- och VA-utredare på WSP i Sundsvall, därefter ca 2 år

hos grannkommunens kommunala bolag HEMAB.  

 

Nu är hon tillbaka i Sundsvall och jobbar som processingenjör (50 % dricksvatten och 50 % avlopp) på Mittsverige

Vatten och Avfall. 

Intresset för Föreningen vatten väcktes då hon upptäckte Norra kommitténs seminarium om diverse intressanta ämnen

i VA-branchen.

Fritiden tillägnas åt familjen och träning, gärna i skogen på en fin löparstig, klättersten eller i skidspåret på vintern.

NY_Malin.jpg
 • Thor Wahlberg, Föreningen Vatten

Malin har alltid velat arbeta med vatten och sanitet där behoven är som störst.

 

Hon utbildade sig till civilingenjör i miljö- och vattenteknik i Uppsala och arbetade sedan som

VA-ingenjör och miljöinspektör på Norrtälje kommun.

 

Därefter gick hon vidare

till att fokusera på ledningsnätsprojektering

och VA-utredning på

Sweco och rekryterades samtidigt till Svenska Röda

Korsets personalpool

för internationella katastrofinsatser inom

vatten, sanitet och hygien (WASH).

 

År 2015 gjorde Malin sitt första internationella uppdrag med Röda Korset.

Arbetet gick ut på att förbättra saniteten i ett flyktingläger i Tanzania.

 

Efter ytterligare tre år där arbetet som teknikkonsult, gruppchef och projektledare i Sverige varvades med kortare humanitära internationella uppdrag, fick hon möjligheten att arbeta som internationell WASH-rådgivare för Svenska Röda Korset på heltid.

 

Numera driver Malin sitt eget konsultföretag, VAden konsult, och kan på så vis arbeta med projekt både i Sverige och internationellt.

 

På fritiden brygger Malin gärna öl, odlar ätbara saker i krukor och pallkragar och ägnar sig åt diverse friluftsaktiviteter med

vänner och familj.

Johanna S_edited.jpg
 • Magnus Persson, Föreningen Vatten

Forskare i urbanhydrologi vid LTH med fokus på översvämning i städer, hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning.

Har engagerat sig i föreningen sedan 2017: som ledamot i hydrologisektionen, som styrelseledamot under 2018 och sen 2024 som redaktör för Tidskriften VATTEN.

 

Johanna Sörensen läste till civilingenjör i ekosystemteknik vid LTH

och flyttade till Köpenhamn

för specialisering i

modellering på DTU.

 

Efter åtta år i Köpenhamn, bland annat på konsultföretaget Krüger A/S, vände hon åter näsan mot Lund och LTH.

 

Johanna har ett brinnande intresse för vatten och natur. På fritiden ägnar hon sig gärna åt vandring, stickning och att träna jonglering.

thorwahlberg.jpg
 • Jesper Olsson, Föreningen Vatten

Thor är 52 år och

bor i Göteborg.

 

Grundvattenfrågor var det första han började arbeta med efter examen 1987 hos dåvarande VIAK.

 

Under 11 år hos VA-ingenjörerna arbetade han med processfrågor för beredning av dricksvatten vilket han också gör i sin nuvarande anställning som gruppchef hos SWECO.

 

Engagemanget i Föreningen Vatten började med uppstarten av Västra sektionen för snart

fyra år sedan.

 

Hans intresse för vatten kan spåras till barndomens många fördämningar i fjällbäckar och samlande av småkryp från havet.

 

Nu är han gift sedan över

30 år med Eva och har

tre vuxna barn.

Löpning och skidåkning är fritidsintressen och han är engagerad i en second hand-butik som drivs av kyrkan.

Föreningen Vatten, Irina Persson, styrelseledamot
 • Irina Persson, Föreningen Vatten

Irina har arbetat med dagvattenfrågor i tidigt skede i över 10 år, både som konsult och de senaste åren på Uppsala vatten.

 

Frågor som Irina arbetar med är bland annat att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen, att ta recipienthänsyn och att planera för alternativa avrinningsvägar.

 

Irina är utbildad hydrolog och har en licentiat examen i limnologi.


Fritiden ägnar Irina åt familj och vänner, bada både sommar och vinter,

vara ute i naturen, träna och att läsa böcker.

CB styr_edited.jpg
 • Malin Denninger, Föreningen Vatten

Jag är för närvarande affärsområdeschef för

VA och sopsug på Sundbyberg avfall och

VA AB (SAVAB).

De föregående sex åren arbetat på Roslagsvatten

där jag varit huvudprocessansvarig

för all VA-utbyggnad i

de fem ägarkommunerna, Knivsta, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Ekerö.

På Roslagsvatten har jag även varit ansvarig för VA-taxan, specifikt anläggningstaxan och VA-exploateringsavtal.

 

Innan Roslagsvatten var jag VA & avfallschef i Järfälla kommun där jag bland annat arbetade med införande

av kommunalt huvudmannaskap för sopsugen på Barkarbystaden.

 

Innan dess var jag drifts- och serviceansvarig för Envacs sopsugssystem i Sverige.

 

Jag är ingenjör i botten och har erfarenheter från olika områden såsom, el-tele, immaterialrätt, medicinsk teknik och på högskolan som civilingenjör inom industriell ekonomi på KTH.

 

Jag drivs av utveckling och är ordförande i ledningsgruppen för tre YH-utbildningar inom Vatten & miljöteknik, Rörläggare och VA-projektör.

 

Som person beskriver många mig som glad,

driven och målinriktad.

På fritiden gillar jag att vara utomhus i olika former såsom skidåkning och lite golf,

men framförallt inom havskappsegling.

De senaste åren har jag tävlat i något som kallas ”Shorthand Offshore Sailing” där man havskappseglar båtar med endast tvåmans besättning. Just segling är min stora passion och blir det tyst vid någon fikarast - fråga mig gärna om segling!

Johanna 24.jpg
 • Johanna Weglin Nilsson

Agronom (Msc in Agriculture, Magisterexamen i teknologi), med inriktning teknik för biologisk avfallsbehandling och förnyelsebara energikällor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

Johanna arbetar idag på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som samhällsplanerare med inriktning klimatanpassning på planenheten,

strategisk planering, för

Sandvikens kommun.

 

Hennes bakgrund är ca 20 år inom olika kommunala

VA-bolag och förvaltningar i Gävleborgs län.

 

Studierna påbörjades samma år som stoppet för spridning av slam till jordbruksmark 1994 och därefter har hon brunnit för hållbarhetsfrågor i allmänhet och vattenfrågor i synnerhet.

 

Hon har suttit två år i Föreningen vattens styrelse och som samordnare för föreningens norra regionkommitté.

 

Fritiden tillbringar hon gärna i naturen tillsammans med familj och goda vänner. Hon fiskar gärna i såväl närliggande sjöar och tjärnar, som i fjällen och i Ångermanlands skogssjöar där familjen har sitt smultronställe. Hon är utbildad stickerska och använder stickningen som återhämtning och kreativt utlopp då hon gärna konstruerar stickmönster.

Dahlman_Petri_Anna_N43.jpg
 • Rebecka Engström Gustafsson

Jag är civilekonom med ett brinnande miljöintresse som kanaliserats som konsult i

VA-branschen i 30 år.

 

Här har jag haft roller som exepert på VA-juridik

och ekonomi, verksamhetsutvecklare

och chef.

 

Det är många VA-organisationer från Kiruna till Trelleborg och frågeställningar i verksamheterna i Sverige och i andra länder som har stötts och blötts under årens lopp.

 

Idag ligger utmaningarna kring det kommunala uppdraget, klimat och hållbarhet i alla dess aspekter högt på agendan.

 

Ser fram emot att få ytterligare ett kompetent och kunskapsskapande sammanhang att få bidra och utveckla det livsviktiga vattnets förutsättningar med.

STYRELSEN

 

Ordförande: Marinette Hagman

Vice ordförande: Maja Englund

Sekreterare: Amanda Ragnarbaek

Skattmästare: Malin Denninger

Styrelseledamot och redaktör: Johanna Sörensen

Styrelseledamöter:
Irina Persson, 
Johanna Weglin Nilsson, Crister Bäckström,

Anna Dahlman Petri, Thor Wahlberg

VALBEREDNINGEN

 

Sammankallande: Marta Ahlquist Juhlén, Ramboll
Ledamot: Linus Halvarsson, WRS
Ledamot: Mikael Medelberg, MM consulting
Suppleant: Anna Maria Sundin, Uppsala Vatten och Avfall

 

REVISORER:
Godkänd revisor: Stefan Gustafsson, Skeppargatans Revision
Intern revisor: José-Ignacio Ramirez, Sweco Enviroment
Suppleant: Anders Larsson, Tyréns

bottom of page