top of page
kayaking-friends-enjoying-summer-holiday-in-scenic-view-SBI-300879282.jpg

Ordförande

Salman Rahman, Uppsala Universitet, Uppsala

 

Ledamöter

Rebecka Engström Gustafsson
Infrastructure and Environmental Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

 

Neea Nieminen

Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

 

Josephine Berg

Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

 

Anton Heffner

Segula Technologies

 

Frida Byström

Länsstyrelsen Västernorrland

 

För att komma i kontakt med studentkommittén, maila till:
studentkommitten@foreningenvatten.se

Föreningen Vatten, studenkommittén

Aktuellt från
studentkommittén

Läs vad som är på gång inom studentkommittén!

Studentkommittén

Aktuellt från studentkommittén

Föreningen Vattens studentkommitté söker dig som på olika sätt vill engagera dig inom frågor rörande vatten och miljö. Du som sökande kan komma ifrån hela Sverige och från flera olika utbildningar, du kan till exempel läsa till ingenjör, journalist, miljövetare eller kommunikatör så länge du har ett stort intresse och engagemang för vatten och miljö. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att jobba ideellt eller varit med i styrelser.

 

Föreningen Vatten är en ideell förening som verkar för hushållning av vattentillgångar och vård av en god vattenmiljö. Föreningen verkar även för kompetenshöjning och ett ökat samarbete inom VA-branschen genom att anordna studiebesök, föredrag, utställningar och diskussioner. Vidare ger föreningen ut tidskriften VATTEN fyra gånger per år.

 

Som sittande i studentkommittén kommer du att delta på styrelsemöten och ha en nära dialog med ledamöterna, samtidigt som du får stort utrymme för egna idéer gällande olika arrangemang såsom intervjuer, informationsfilmer och föredrag.  Då vi är en relativt nystartad kommitté kommer du att ha stor möjlighet att påverka kommitténs framtida arbete och inriktning. För dig som är intresserad av journalistik och kommunikation finns stora möjligheter att sköta föreningens digitala kanaler. Genom nära arbete med styrelsen, samt anordnande av seminarier, intervjuer, studiebesök m.m. kommer du få stora möjligheter att utveckla ett brett kontaktnät med hela VA-Sverige.

 

Är du intresserad?

Tveka inte på att fylla i intresseanmälan genom att klicka här eller maila oss på studentkommitten@foreningenvatten.se om du har några frågor.

bottom of page