top of page

tis 21 nov.

|

Online

Reduktion i kommunala markbäddar med fokus på organiskt material, näringsämnen, smittämnen och läkemedelsrester

Markbäddar kan vara ett alternativ för kommunal avloppsvattenrening i landsortsområden på grund av lågt tillsynsbehov, låga kostnader och tålighet för varierande belastning. Men vilken reduktion kan förväntas i en kommunal markbädd?

Reduktion i kommunala markbäddar med fokus på organiskt material, näringsämnen, smittämnen och läkemedelsrester
Reduktion i kommunala markbäddar med fokus på organiskt material, näringsämnen, smittämnen och läkemedelsrester

Tid och plats

21 nov. 2023 12:15 – 13:00

Online

Om evenemanget

Välkommen på digitalt lunchföredrag 21 november 12.15 – 13.00

Reduktion i kommunala markbäddar med fokus på organiskt material, näringsämnen, smittämnen och läkemedelsrester

Markbäddar kan vara ett alternativ för kommunal avloppsvattenrening i landsortsområden på grund av lågt tillsynsbehov, låga kostnader och tålighet för varierande belastning. Men vilken reduktion kan förväntas i en kommunal markbädd? 

I två projekt med MittSverige Vatten & Avfall som projektägare och Svenskt Vatten som huvudfinansiär har en kommunal markbädd i Nordanstigs kommun undersökts. 

Under presentationen kommer resultat från mätningar av organiskt material, näringsämnen, smittämnen och läkemedelsrester att redovisas och jämföras mellan markbäddens två olika bäddmaterial – naturgrus och bergkross. Reduktion av läkemedelsrester kommer även att jämföras med motsvarande reduktion hos ett reningsverk med satsvis biologisk rening i Sundsvalls kommun.

Föredragare: Elin Ulinder, Forsknings- och utvecklingsingenjör, RISE Research Institutes of Sweden

Alla medlemmar är välkomna. Anmäl dig här. 

Är du inte medlem, läs mer här.

Länk till föredraget skickas efter anmälan!

Dela detta evenemang

bottom of page