top of page

ons 08 nov.

|

Videolänk via verktyget GatherTown

Vilka hydrologiska ställningstaganden görs i samhällsplanering?

I år kommer Hydrologisektionens seminarium att ge en bred bild av hur sannolikheten för olika hydrologiska händelser beaktas inom samhällsbyggnad och större infrastrukturprojekt.

Vilka hydrologiska ställningstaganden görs i samhällsplanering?
Vilka hydrologiska ställningstaganden görs i samhällsplanering?

Tid och plats

08 nov. 2023 10:00 – 17:00

Videolänk via verktyget GatherTown

Om evenemanget

I år kommer Hydrologisektionens seminarium att ge en bred bild av hur sannolikheten för olika hydrologiska händelser beaktas inom samhällsbyggnad och större infrastrukturprojekt. Hur väljs dimensionerande återkomsttider och hur beräknas dessa? Vilka osäkerheter finns kring exempelvis statistiskt underlag eller påverkan från klimatförändringar? Är det för binärt att enbart ta ställning till översvämning kontra icke översvämning och behöver skadorna alltid bli så stora? Detta är några av de frågeställningar som kommer att beröras under Hydrologisektionens seminarium 2023.

Programmet finns att läsa via denna länk.

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här. Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida, vill bli medlem eller är anställd hos stödjande medlemsföretag anmäler dig här.

Dela detta evenemang

bottom of page