Välkommen till Föreningen Vatten!

Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politiskt obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö.

Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser för bredd och spetskompetens samt arrangera VA-mässan.

Tidskriften VATTEN - Tidskrift för vattenvård sedan år 1945, ges ut fyra gånger om året.

Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal miljöpriser. Du kan läsa mer om priserna under
Miljöpriser .
 
Intresserad?
Låt oss skicka information till dig med information om våra arrangemang, eller
Bli medlem .

     

Föreningen Vattens hemsida och anmälningssystem uppdateras
 

Det kan medföra problem med att anmäla sig till föreningens seminarium under en period . För anmälan till seminariet DAGVATTENKVALITET den 11 november kan anmälan göras via mail till Hydrologisektionens ordförande Olof Persson (olof.persson@sweco.se).

 
  
 
 
 
 
 
 
   

Föreningen Vatten bjuder in till seminarie om fria vandringsvägar i vattendrag 10 Juni

 

Föreningen Vatten bjuder in till seminarie om fria vandringsvägar i vattendrag den 10 juni kl 17-19 på Sweco i Göteborg.
Ingemar Alenäs från Falkenbergs kommun berättar om Hertingprojektet där Ätrans naturliga åfåra vid Hertingforsen utanför Falkenberg restaurerats
och återställts för lekande och vandrande fiskar. Sandra Brantebäck från Länsstyrelsen berättar om deras arbete för att det ska skapas fria vandringsvägar i fler vattendrag.

Varmt välkomna på ett intressant seminarium!


 

 

Då blir det prisutdelning och vi får vi lyssna på våra intressanta föredrag från årets pristagare

 

Vattenpriset - Hans Bäckman (Svenskt Vatten )        

New Generation –priset  - Lutz Ahrens (SLU )

Kemira- priset - Johanna Lindgren (Norrvatten)

Flygtpriset - Hanna Tengliden , Bo Jonsson, Henrik Kruuse af Verchou, Stefan Jonsson, Robert Sehlén,Daniel Borell(Linköpings tekniska verk )

 
 
      
Det blir en berättelse i ord och bild om älvens väg mot havet och vattnets hot mot staden.
Vi avslutar vår vattenresa med ett kort bildspel, som naturfotografen Mikael Svensson presenterar.
Mötet arrangeras av Föreningen vatten - västra sektionen
 
 
Skånelandsmöte 2015 4 Mars         
VATTNET STÄNGER STADEN
Finns det plats för vattnet i staden?
Idag förtätar vi våra städer samtidigt som vi blir alltmer uppmärksamma på vad en ökad nederbörd kan få för konsekvenser. Städerna är alltmer sårbara, det upplevde vi senast i samband med skyfallet i augusti 2014 som drabbade Malmö med omnejd. Att skapa plats för vatten och vattenvägar innebär redan idag stora utmaningar. Vi måste också titta på hur vattnet ska hanteras i framtiden och hur vattnet kan användas som en resurs. Med detta seminarium vill Föreningen Vatten belysa dessa utmaningar och visa på exempel från Södra Sverige och Köpenhamn.
    

                    

Föreningen Vatten grundades år 1944 vilket innebär att i år fyller föreningen 70 år.

Detta kommer att högtidlighållas genom ett seminarium om framtidens vattenfrågor, efterföljt av en jubileumsmiddag.

Tag tillfället i akt och delta på detta intressanta och trevliga arrangemang där ledande personer ger sin syn på de framtida vattenfrågorna.

Här läser du mer om mötet, och här kan du anmäla dig för att delta.
 
Klimatscenarier siar om intensivare regn. Skyfallet över Köpenhamn i juli 2011 påminner oss att det inte bara
är ett framtidshot. Hur kan vi förbereda oss och anpassa vår dagvattenhantering så att konsekvenserna kan
minimeras vid kommande skyfall? Kan framsynt dagvattenhantering råda bot på både översvämningshot och
miljöhot?
Välkommen till två dagar med fokus på konsekvenser när det regnar mycket!
Här hittar du programmet!
 
Välkommen till VA-MÄSSAN i Jönköping den 30 september - 2 oktober! 
För att besöka mässan behöver du en entrébiljett. Föreningen Vattens medlemmar kan registrera sig i förväg på Elmias hemsida (http://www.elmia.se/va-massan/) med Föreningen Vattens Kampanjkod: A100800 för att få fri entré. 
 
Föreningen Vattens Miljöpriser 2014-
Du hittar alla pristagare och motiveringar här. Prisutdelning skedde vid Årsmötet den 12 mars.

Söker du möten och seminarier under 2015? 
- läs vidare under ARRANGEMANG & KALENDARIUM eller klicka här!

Presentationer från tidigare seminarium och möten hittar du nu här (välj aktuellt
arrangemang ).  
 
Föreningen Vatten provstartar en Östra Region-kommitté!
Är du intresserad av att engagera dig i kommittén, kontakta majalarsson71@gmail.com
   
Föreningen Vatten på Twitter.
Vi kommer att rapportera live från möten och allmänt sprida föreningens budskap. Följ oss gärna på Twitter under namnet @F_Vatten. 
 
Presentationer från tidigare möten och seminarier finner du under Arrangemang --> Tidigare Arrangemang 
(eller klicka här och välj aktuellt arrangemang)
  

       
 


 

 

Som medlem får du:  
-Tidskriften VATTEN med fyra nummer per år
-50 procent rabatt på Tidskriften CIRKULATION
-Rabatterat medlemspris våra konferenser och möten
 
Uppdatering av medlemsuppgifter  
Vi vill uppmana de av våra medlemmar som bytt eller anskaffat mailadress att gå in på "Medlem" > "Mina uppgifter" , logga in där och uppdatera sina uppgifter. Detsamma gäller vid byte av postadress.

                    

                        "Havet lockar"

             Prúð,  Södertörns islandshästar