Välkommen till Föreningen Vatten!

Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politiskt obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö.

Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser för bredd och spetskompetens samt arrangera VA-mässan.

Tidskriften VATTEN - Tidskrift för vattenvård sedan år 1945, ges ut fyra gånger om året.

Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal miljöpriser. Du kan läsa mer om priserna under
Miljöpriser .
 
Intresserad?
Låt oss skicka information till dig med information om våra arrangemang, eller
Bli medlem .
FVI - Vatten i planeringen
 

OBS! Seminariet är flyttat till efter sommaren. Vi återkommer med mer information.

 

När: den 9-10 maj 2017, kl. 09:00 – 15:30

Plats: Myntkabinetten, Gamla Stan, Slottsbacken 6, Stockholm
Bokningsbar t.o.m: 2017-04-12
 
Föreningen vatten bjuder in till seminarium om behovet av en god vattenplanering när städerna växer och förtätas. Hur bör vattenfrågorna integreras i den kommunala planeringen för att hantera de utmaningar som följer av exploatering och för att möta framtidens klimat?
 
Hur flyttas t ex ett reningsverk – från direktiv till detaljprojektering? Erfarenhetsåterföring med goda och mindre bra exempel på urban vattenplanering visar på vikten av att tänka efter före för att undvika dyra kompensationsåtgärder i framtiden. Vilka lagstöd har vi för bedriva en hållbar vattenplanering i framtidens städer?

Preliminärt program här

Medlemmar/Ej medlem - Läs mer och boka här
 
 
Varmt välkommen!
 

Kontaktperson:
anders.larsson@tyrens.se
 
 
Årsmöte samt Pristagarseminarium
 

När: den 15 mars 2017, kl. 12:30 – 17:15

Plats: Tyréns AB, Peter Myndes backe 16, Stockholm
Bokningsbar t.o.m: 2017-03-13
 
Välkommen till Årsmöte samt Pristagarseminarium 2017
 
Föredrag:
Pehr Andersson ” Att möta klimatförändring med ett tillåtande klimat”
Emma Nehrenheim ” Revolutionerande möjligheter med mikroalger i biosteget”
Erik Forsberg och Alexander Mattsson ” Kadmiumrening med geofilter vid Stockholm Arlanda Airport”
Erik Mårtensson

Fastställt program här
Förslag till nya stadgar här
Nuvarande stadgar här
Verksamhetsberättelse och årsbokslut här

Medlemmar/Ej medlem - Läs mer och boka här
 
 
Varmt välkommen!
 

Kontaktperson:
stefan.marklund@ltu.se
 
 
Skånelandsmöte 2017
 

När: den 1 mars 2017, kl. 08:30 – 16:00

Plats: Quality Hotel View, Hyllie stationstorg 29, Malmö
Bokningsbar t.o.m: 2017-02-20
 
Välkommen till Skånelandsmöte 2017 i Malmö
 
Fastställt program här

Medlemmar/Ej medlem - Läs mer och boka boka här
 
Student- och pensionärsmedlemmar - Läs mer och boka här 
 
Varmt välkommen!
 

Kontaktperson:
 
 
 

Coastal Conference Malmö

 

När: den 28 mars 2017, kl. 12:30 – 29 mars 13:00

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö
Bokningsbar t.o.m: 2017-02-28
 
Välkommen till Coastal Conference, Malmö.
 
Fastställt program här

Medlemmar/Ej medlem - Läs mer och boka boka här
 
Studenter - Läs mer och boka här 
 
Varmt välkommen!
 
Observera att vi har nytt mötesbokningssystem så du behöver förnya dina inloggningsuppgifter. Du loggar in med hjälp av din registrerade mailadress. Lösenord får du genom att klicka på Inget lösenord? och fylla i din mailadress. När du är inloggad klickar du på fliken Evenemang och väljer Läs mer och boka.
 
Kontaktperson:
 
 
 

 

När: den 9 november 2016, kl. 09:15 – 17:30
Plats: Lunds Universitet, Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1
Bokningsbar t.o.m: 2016-10-28
 
Välkommen till Hydrologisektionens seminarium Modellering inom klimatanpassning.
 
Fastställt program här

Medlemmar/Ej medlem - Läs mer och boka boka här
 
Studerande/Pensionärer - Läs mer och boka här 
 
Varmt välkommen!
 
Observera att vi har nytt mötesbokningssystem så du behöver förnya dina inloggningsuppgifter. Du loggar in med hjälp av din registrerade mailadress. Lösenord får du genom att klicka på Inget lösenord? och fylla i din mailadress. När du är inloggad klickar du på fliken Evenemang och väljer Läs mer och boka.
 
Kontaktperson:
 

 

 

När: den 18 november 2015, kl. 17:00
Plats: Lackarebäcks vattenverk, Bäckravinsgatan 5 i Mölndal
Bokningsbar t.o.m: 2015-11-12
 
Föreningen Vatten bjuder in dig till ett möte där åtgärder för ökad säkerhet i dricksvattenberedningen på Lackarebäcks vattenverk presenteras
 
Som vanligt planerar vi tid för frågor och diskussion samt paus med smörgås och kaffe/te.
 
Medlemmar/Ej medlem - Läs mer och boka här
 
Studerande/Pensionär - Läs mer och boka här
 
Varmt välkommen!
 
Observera att vi har nytt mötesbokningssystem så du behöver förnya dina inloggningsuppgifter. Du loggar in med hjälp av din registrerade mailadress. Lösenord får du genom att klicka på Inget lösenord? och fylla i din mailadress. När du är inloggad klickar du på fliken Evenemang och väljer Läs mer och boka.
 
Kontaktperson:Välkomna till Förenings Vattens hydrologisektions seminarium om DAGVATTENKVALITET den 11 november i Stockholm.

 

Hydrologisektionen ser dagvatten som en viktig del i den hydrologiska cykeln och tycker sig se en förändrad syn på hur kvalitetsaspekterna av dagvatten behandlas idag jämfört med tidigare. Från att dagvattenfrågan tidigare främst var en fråga om vattenkvantitet kan man idag se ett tydligare fokus även på vattenkvalitet. Under 2015 kommer Hydrologisektionen att anordna ett seminarium med fokus på dagvattenkvalitet. Olika aspekter av ämnet kommer att belysas, såsom mät- och provtagningsteknik, modellering kontra provtagning, uppströmsarbete, synen på dagvattenkvalitet inom tillsynen etc. Seminariet kommer att hållas den 11 november 2015 på Sweco, Gjörwellsgatan 22 i Stockholm.


Föreningen Vatten bjuder in till seminarie om fria vandringsvägar i vattendrag 10 Juni     
 
Föreningen Vatten bjuder in till seminarie om fria vandringsvägar i vattendrag den 10 juni kl 17-19 på Sweco i Göteborg.
Ingemar Alenäs från Falkenbergs kommun berättar om Hertingprojektet där Ätrans naturliga åfåra vid Hertingforsen utanför Falkenberg restaurerats
och återställts för lekande och vandrande fiskar. Sandra Brantebäck från Länsstyrelsen berättar om deras arbete för att det ska skapas fria vandringsvägar i fler vattendrag.

Varmt välkomna på ett intressant seminarium!


Föreningen Vattens miljöpriser 2015 delas ut på årsmötet på Sheraton Hotell i Stockholm den 11 mars
 
Då blir det prisutdelning och vi får vi lyssna på våra intressanta föredrag från årets pristagare

Vattenpriset - Hans Bäckman (Svenskt Vatten)        

New Generation –priset  - Lutz Ahrens (SLU )

Kemira- priset - Johanna Lindgren (Norrvatten)

Flygtpriset - Hanna Tengliden , Bo Jonsson, Henrik Kruuse af Verchou, Stefan Jonsson, Robert Sehlén,Daniel Borell(Linköpings tekniska verk )


Nordens längsta vattendrag - Göta älv med Vänern, Klarälven och Trysilelva - från källan i Härjedalen till
Göteborg och Västerhavet  

      
Det blir en berättelse i ord och bild om älvens väg mot havet och vattnets hot mot staden.
Vi avslutar vår vattenresa med ett kort bildspel, som naturfotografen Mikael Svensson presenterar.
Mötet arrangeras av Föreningen vatten - västra sektionen


Skånelandsmöte 2015 4 Mars       
VATTNET STÄNGER STADEN
Finns det plats för vattnet i staden?
Idag förtätar vi våra städer samtidigt som vi blir alltmer uppmärksamma på vad en ökad nederbörd kan få för konsekvenser. Städerna är alltmer sårbara, det upplevde vi senast i samband med skyfallet i augusti 2014 som drabbade Malmö med omnejd. Att skapa plats för vatten och vattenvägar innebär redan idag stora utmaningar. Vi måste också titta på hur vattnet ska hanteras i framtiden och hur vattnet kan användas som en resurs. Med detta seminarium vill Föreningen Vatten belysa dessa utmaningar och visa på exempel från Södra Sverige och Köpenhamn.    

                   
Föreningen Vatten fyller 70 år!

Föreningen Vatten grundades år 1944 vilket innebär att i år fyller föreningen 70 år.

Detta kommer att högtidlighållas genom ett seminarium om framtidens vattenfrågor, efterföljt av en jubileumsmiddag.

Tag tillfället i akt och delta på detta intressanta och trevliga arrangemang där ledande personer ger sin syn på de framtida vattenfrågorna.
Här läser du mer om mötet, och här kan du anmäla dig för att delta.


FV-möte i Stockholm 21-22 oktober 2014: Har vi koll på läget när det regnar?


Klimatscenarier siar om intensivare regn. Skyfallet över Köpenhamn i juli 2011 påminner oss att det inte bara
är ett framtidshot. Hur kan vi förbereda oss och anpassa vår dagvattenhantering så att konsekvenserna kan
minimeras vid kommande skyfall? Kan framsynt dagvattenhantering råda bot på både översvämningshot och
miljöhot?
Välkommen till två dagar med fokus på konsekvenser när det regnar mycket!
Här hittar du programmet!
 
Välkommen till VA-MÄSSAN i Jönköping den 30 september - 2 oktober!
För att besöka mässan behöver du en entrébiljett. Föreningen Vattens medlemmar kan registrera sig i förväg på Elmias hemsida (http://www.elmia.se/va-massan/) med Föreningen Vattens Kampanjkod: A100800 för att få fri entré.
 
Föreningen Vattens Miljöpriser 2014-
Du hittar alla pristagare och motiveringar här. Prisutdelning skedde vid Årsmötet den 12 mars.

Söker du möten och seminarier under 2015?
- läs vidare under ARRANGEMANG & KALENDARIUM eller klicka här!

Presentationer från tidigare seminarium och möten hittar du nu här (välj aktuellt arrangemang ).  
 
Föreningen Vatten provstartar en Östra Region-kommitté!
Är du intresserad av att engagera dig i kommittén, kontakta majalarsson71@gmail.com
   
Föreningen Vatten på Twitter.
Vi kommer att rapportera live från möten och allmänt sprida föreningens budskap. Följ oss gärna på Twitter under namnet @F_Vatten.
 
Presentationer från tidigare möten och seminarier finner du under Arrangemang --> Tidigare Arrangemang
(eller klicka här och välj aktuellt arrangemang)


 

 

Som medlem får du:  
-Tidskriften VATTEN med fyra nummer per år
-Rabatt på Tidskriften CIRKULATION
-Rabatterat medlemspris våra konferenser och möten
 
Uppdatering av medlemsuppgifter  
Vi vill uppmana de av våra medlemmar som bytt eller anskaffat mailadress att gå in på "Medlem" > "Mina uppgifter" , logga in där och uppdatera sina uppgifter. Detsamma gäller vid byte av postadress.

                    

                        "Havet lockar"

             Prúð,  Södertörns islandshästar