Om Föreningen Vatten

Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politiskt obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö.

Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser för bredd och spetskompetens samt arrangera VA-mässan.

Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal vattenpriser. Du kan läsa mer om priserna under Vattenpriser .

Intresserad? 

Låt oss skicka information till dig med information om våra arrangemang, eller Bli medlem .

Tidskriften Vatten

Tidskriften VATTEN är ett organ för Föreningen Vatten och kommer ut 4 gånger om året. Vi publicerar tekniskt/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet.

Artikelregister

Här hittar du bland annat ett artikelregister för tidskriften tillbaka till 1989 och fullängdsartiklar i pfd-format från 2002.

Läs mer > 


Annonsera i VATTEN

Det går bra att annonsera i VATTEN.

Läs mer > 

Arrangemang