Dagvattenseminarium i Göteborg

Världens bästa stad när det regnar! God dagvattenhantering med regnbäddar, i teori och praktik En av framtidens största utmaningar är att hantera klimatförändringar och ökad urbanisering. Ökade nederbördsmängder i kombination med växande städer leder till större risk för allvarliga översvämningar och negativ påverkan på våra vattendrag. Därför ska Göteborg bli världens bästa stad när det […]

Läs mer