Hur mikroskräp i avloppsvatten hanteras

Föreningen Vatten inbjuder till en kväll med fokus på mikroplaster och annat mikroskräp. Arrangemanget sker i samarbete med HaV, Gryaab samt Kungälvs och Kungsbacka kommuner. Kvällens talare är: Charlotta Stadig, HaV – Kort introduktion om marint skräp och mikroplaster. Susanne Tumlin, Gryaab – Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet. Endast ett mindre flöde […]

Läs mer