Föreningen Vattens Strategimöte och seminarium kring vatten som ett verktyg i konflikt

          Varmt välkommen till Föreningen Vattens årliga strategimöte, där du får möjlighet att bidra med idéer kring hur föreningen kan utvecklas för att bli mer intressant för dig. Hur fortsätter vi att vara ett relevant tvärprofessionellt nätverk och en länk för kunskap mellan akademi och praktik? Hur skapar vi intressanta möten […]

Läs mer