top of page

Föreningen Vatten

Föreningen Vatten är en förening för gemenskap och kompentensbyggande inom vatten för dig som arbetar med vattenrelaterade ämnen eller VA.

Föreningen Vatten är föreningen för gemenskap och kompetensbyggande inom vatten för dig som arbetar med vattenrelaterade ämnen eller VA. 

Vi möts i personliga nätverk samt i yrkesnätverk för prestigelös erfarenhetsutveckling och kunskapsutbyte. Vi lyfter aktuella ämnen relaterat till vatten och presenterar den senaste forskningen. Vi diskuterar, resonerar och utvecklas tillsammans.

Kommande
arrangemang

Bli
medlem

Våra
Vattenpriser

Tidskriften
VATTEN

Stöd
föreningen

bottom of page