Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fem vattenpriser.

2021 års pristagare

 

Anders Finnson

VATTEN-priset: Anders Finnson, Svenskt Vatten

Motivering
Anders Finnson har under lång tid varit pådrivande för att få bort oönskade kemikalier från både vattnets och växtnäringens kretslopp. Anders stora engagemang för uppstömsarbete har inte undgått någon i branschen. Han är en profil inom området i Sverige, men har också arbetat för utveckling och förändring på europeisk nivå, bland annat genom sitt engagemang i EurEau (European Water Companies Association).

Anders har en fantastisk förmåga att på ett tydligt och pedagogiskt sätt nå fram med sitt budskap till olika samhällsaktörer som alla behöver bidra för att ändring och förbättring ska kunna ske.

NEW GENERATION-priset: Caroline Hallin, Postdoc, TU Delft

Motivering
Caroline är en mycket driven och initiativrik person som genom sin forskning, sina uppskattade föredrag och presentationer tillsammans med ett världsomspännande nätverk har satt kustprocesser och klimatanpassning på kartan.

Hennes forskning har fått stort genomslag i media tack vare Carolines fantastiska sätt att förklara komplexa problemställningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Hon har framgångsrikt initierat betydelsefulla forskningsprojekt med finansiering från både Formas och Trafikverket.
Carolines driv, kunnande, nytänkande och engagemang har dessutom lett till en postdoc-tjänst vid Delfts Tekniska universitet, det mest välrenommerade forskningsinstitutet inom det område hon verkar.

New generation

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser