Skip to content

Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fem vattenpriser.

2022 års pristagare

 

20211208 Vattenpristagare 2022

VATTEN-priset: Kenneth M Persson, Lunds universitet

Motivering
Kenneth M Persson är en fantastiskt kreativ person med en stor förmåga att bygga nätverk och driva strategisk utveckling.

Som professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten AB har han spelat en stor roll i framtagandet av ny kunskap som ökat förståelsen för dricksvattenrening.

Hans förmåga att bygga nätverk är något utöver det vanliga och listan över resultat är lång. Som exempel kan nämnas att han är grundare till WIN Water och LU Water. Tillsammans med andra har han också bidragit till uppbyggnad av Sweden Water Research och den nationella Vattenforskarskolan.

Kenneth har också en författarförmåga som gett sig uttryck i både vattenpoesi och kulturhistoriska böcker som exempel “Skrivet i Vatten”, “Malmö den törstande staden” och “Svenska vattentorn”.

Kenneth kan på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.

20220105 Mats Henriksson Xylem

XYLEM-priset: Mats Henriksson, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Motivering
Mats är en visionär av största mått. Han inspirerar VA-Sverige, bygger mod hos yngre medarbetare och skapar arbetsglädje för många.
Han har dessutom realiserat Vatten2030 i Helsingborg som är ett unikt paket av vattentorn, anläggningar och nya huvudledningsstråk med tekniska lösningar i absoluta framkant.

Mats har som dricksvattenspecialist länge jobbat med utveckling av VA-ledningsnät. Under sin tid på NSVA var han en av nyckelpersonerna bakom utvecklingen av projekten Future City Flow, Future City Water och Mätning Övervakning 2020. Han har bidragit till den digitalisering vi ser hända idag med tillämpningar av AI, ML, realtidsmodeller och Internet of Things.

Övriga pristagare tillkännages inom kort.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser