Skip to content

Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fem vattenpriser.

2023 års pristagare

 

Foto Vattenpriset 2023

VATTEN-priset: Peter Gustafsson, Streams & Lakes Consulting AB och Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland

Motivering
Peter Gustafsson (Streams & Lakes Consulting AB) och Mathias Ibbe (Länsstyrelsen Östergötland) tilldelas Vattenpriset för deras omfattande arbete med restaurering av vattendrag.

Peter har i många år arbetat med biotopkartering och har utbildat många i denna metodik. Mathias har varit föregångare inom sitt arbete med recipientkontroll, restaurering, åtgärdsplanering och åtgärder för hotade arter i vattendrag. Han har bidragit stort till att Länsstyrelsen i Östergötland blivit en föregångare inom dessa områden. Deras arbete har nyligen publicerats i en gedigen rapport som är vägledande för fortsatt återställande av svenska vattendrag. Peter och Mathias stora engagemang, gedigna kompetens och kunskapsbyggande för återskapande av naturliga vattenmiljöer är väl värda vattenpriset.

NEW GENERATION-priset: Christoffer Wärff

Motivering
Christoffer har genom sitt arbete och engagemang visat i handling att han i samverkan vill driva en kollektiv förflyttning och kompetenshöjning av VA-branschen. Christoffer engagerade sig tidigt i International Water Association (IWA) och hans aktiva arbete har resulterat i en etablering av ett svenskt kapitel för yngre VA-medarbetare inom IWA, ett så kallat IWA Young Water Professionals (YWP) Chapter i Sverige.

I sitt arbete som forskarstuderande driver Christoffer forsknings- och utvecklingsprojekt i inom digitalisering av avloppssystem med fokus på digitala tvillingar av renings-verk med ambitioner att sprida kunskapen brett i branschen. Med kollegor som Christoffer Wärff i VA-branschen finns det stort hopp för framtiden!

New generation 2023
Xylempriset 2023

XYLEM-priset: Elias Molin, Ystad kommun

Motivering
Elias erhåller Xylem-priset 2023 för sina insatser kopplade till installation av utrustning för tekniskt vatten på Sjöhögs reningsverk.

Elias Molin tilldelas Xylem-priset för sitt stora engagemang i samband med installation och driftsättande av utrustning för produktion av tekniskt vatten vid avloppsreningsverket Sjöhög i Ystad kommun. Tack vare sin kunniga och engagerade personal kan nu Ystad kommun årligen spara 75 000 m3 dricksvatten. Detta är en stor vinst för miljön samtidigt som de lokala vattentäkterna kan nyttjas till just dricksvatten. Elias och hans personal visar på hur tekniken kan nyttjas på ett klokt sätt för framtida generationer och är fantastiska förebilder för andra kommuner.

 

 

 

KEMIRA-priset: Michael Cimbritz, docent vid Lunds universitet

Motivering
Michael Cimbritz tilldelas Kemirapriset för sina insatser och sitt arbete inom avloppsvattenrening.

Resultaten av Michael Cimbritz arbete inom avloppsvattenrening och partikelavskiljning de senaste 20 åren syns idag på ett stort antal reningsverk världen över.
Michaels intensiva arbete med läkemedelsrening har också tydligt satt avtryck i branschen. Han gör alltid det lilla extra som behövs för att förstå frågeställningen fullt ut och därmed hitta den bästa lösningen.
Michael har en förmåga att inkludera dem runt omkring sig. Hans entusiasm kring vattenrening smittar av sig och genom sin fantastiska förmåga att pedagogiskt beskriva komplicerade sammanhang i tal och skrift, inspirerar han branschen till fortsatt utveckling.

Kemirapriset 2023
Norconsultpriset 2023 1
Norconsultpriset 2023 2

NORCONSULT-priset: Wilma Norlin och Hedda Skarsgård

Motivering
Wilma och Hedda presenterar i sin artikel hur olika aktörer värderar översvämningsrisk vid nybyggnation och skydd av befintlig bebyggelse. De belyser ett hett och komplext ämne som många försöker hitta lösningar på. De har intervjuat kommuner, länsstyrelser, försäkringsbolag, långivare, myndigheter och branschorganisationer. Deras artikel är välskriven, högaktuell och de presenterar en mycket intressant diskussion kring utmaningar och lösningar av en mycket utmanande samhällsfråga.

Vill du läsa hela artikeln så finns den här.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser