Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fem vattenpriser.

2020 års pristagare

 

Per Ericsson

VATTEN-priset: Per Ericsson, Norrvatten

Motivering
Per Ericsson är en av Sveriges ledande experter inom dricksvattenområdet. Per har varit drivande inom forsknings- och utvecklingsarbete i många år både genom sin verksamhet inom Norrvatten och som aktiv i branschens gemensamma utvecklingsarbete. Genom Pers insatser har samarbetet mellan forskning och praktiker utvecklats och fördjupats. Per har en förmåga att se långt in i framtiden och mycket tidigt identifiera potentiella risker, vilket gör honom till en pionjär inom sitt område.

NEW GENERATION-priset: Simon Granath och Victor Pelin, VA Syd

Motivering
Simon Granath och Victor Pelin, VA Syd, tilldelas New Generation-priset för deras arbete med mätning och övervakning av ledningsnäten. Deras arbete har bl.a. innefattat projekt som exempelvis att testa läcksökning med satellit, testa att använda en turbin i dricksvattenledningen för att driva mätutrustning och andra projekt med okonventionella lösningar. Simon och Victor deltar och driver aktivt utvecklingen inom digitalisering, automation och AI, områden som framöver kommer vara en nyckelfaktor för att vara en modern VA-organisation.

Simon Granath och Victor Pelin
drickvatten

KEMIRA-priset: Susanne Bjergegaard Pettersson och Tommy Grönström, Region Gotland

Motivering
Gotland har under flera år varit drabbade av stor vattenbrist.
Susanne Bjergegaard Pettersson och Tommy Grönström på Region Gotland, tilldelas Kemira-priset för deras insatser för att med en för Sverige okonventionell lösning säkra dricksvattenförsörjningen för en stor del av Region Gotland. 2019 stod det stora bräckvattenverket med avsaltningsanläggning klart på södra Gotland med en medelkapacitet på 5000 m3/dygn.

XYLEM-priset: Johan Saltin, Norconsult, och Peter Asteberg, Mörbylånga kommun

Motivering
Johan Saltin, Norconsult, och Peter Asteberg, Mörbylånga kommun, tilldelas XYLEM-priset för sina banbrytande insatser att såväl akut som långsiktigt lösa ett svårt vattenförsörjningsproblem på Öland. Lösningen var en kombination av bräckt vatten från borrade brunnar och industriellt processvatten från en kycklingindustri. Vattenverket, som invigdes 2019, är det enda i världen som används till att rena både bräckt vatten och industrivatten och ett av de första vattenverken i världen som producerar dricksvatten direkt från processavlopp.

Johan Saltin och Peter Asteberg
Lisa Olsson

NORCONSULT-priset: Lisa Olsson, Sweco

Motivering
Lisa Olsson tilldelas Norconsult-priset för den bästa studentartikeln i Tidskriften Vatten. Artikeln, Flödesmodellering i MIKE Urban baserad på högupplöst X-bandradardata, handlar om hur man kan använda högupplöst regndata. Detta var en förstudie som visar på både potential och problem vid användandet. Studien syftade till att styra inflödet till Källby reningsverk i Lund.

 

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser