Skip to content

Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fem vattenpriser.

2022 års pristagare

 

20211208 Vattenpristagare 2022

VATTEN-priset: Kenneth M Persson, Lunds universitet

Motivering
Kenneth M Persson är en fantastiskt kreativ person med en stor förmåga att bygga nätverk och driva strategisk utveckling.

Som professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten AB har han spelat en stor roll i framtagandet av ny kunskap som ökat förståelsen för dricksvattenrening.

Hans förmåga att bygga nätverk är något utöver det vanliga och listan över resultat är lång. Som exempel kan nämnas att han är grundare till WIN Water och LU Water. Tillsammans med andra har han också bidragit till uppbyggnad av Sweden Water Research och den nationella Vattenforskarskolan.

Kenneth har också en författarförmåga som gett sig uttryck i både vattenpoesi och kulturhistoriska böcker som exempel “Skrivet i Vatten”, “Malmö den törstande staden” och “Svenska vattentorn”.

Kenneth kan på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.

NEW GENERATION-priset: Esmeralda Frihammar

Motivering

Esmeralda Frihammar har trots sin korta tid i vattenbranschen fått oss att tänka nytt kring vattnets värde och vattnets olika användningsområde. Med mod, nyfikenhet och ett stort tekniskt kunnande vågar Esmeralda ifrågasätta gamla normer kring vattenanvändning och uppmuntra till ett cirkulärt vattenanvändande.

20220218 New Generation pristagare 2022
20220105 Mats Henriksson Xylem

XYLEM-priset: Mats Henriksson, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Motivering
Mats är en visionär av största mått. Han inspirerar VA-Sverige, bygger mod hos yngre medarbetare och skapar arbetsglädje för många.
Han har dessutom realiserat Vatten2030 i Helsingborg som är ett unikt paket av vattentorn, anläggningar och nya huvudledningsstråk med tekniska lösningar i absoluta framkant.

Mats har som dricksvattenspecialist länge jobbat med utveckling av VA-ledningsnät. Under sin tid på NSVA var han en av nyckelpersonerna bakom utvecklingen av projekten Future City Flow, Future City Water och Mätning Övervakning 2020. Han har bidragit till den digitalisering vi ser hända idag med tillämpningar av AI, ML, realtidsmodeller och Internet of Things.

 

 

KEMIRA-priset: Christian Hagelberg

Motivering
Christians kunnande inom anaeroba processer och vattenrening är på en mycket hög nivå. Tack vare hans djupa intresse, driv och engagemang har Norrmejeriers avloppsvattenrening utvecklats till en välfungerande reningsanläggning med hög produktion av biogas som idag används i Norrmejeriers tillverkningsprocesser och kan fungera som föredöme för många andra.

20220201 Kemirapristagare 2022
20220218 Norconsultpristagare 2022 2
20220218 Norconsultpristagare 2022 1

NORCONSULT-priset: Tove Rappmann och Norea Cardell

Motivering
Tove Rappmann och Norea Cardell får pris för den mycket välskrivna artikeln med titeln Hantering av dagvatten och skyfall med helhetsperspektiv och riskhänsyn – planering för ett hållbart samhälle.

En intressant artikel som är baserad på ett examensarbete vid LTH/Lunds universitet om ett högaktuellt ämne som dagvatten och skyfallshantering. Artikeln bygger på en intervjustudie där författarna metodiskt analyserar hur regelverk och planverktyg kan bidra till att minska risker för översvämnings vid skyfall.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser