top of page

Vattenpristagare 2024 är utsedda!

Stort grattis till årets pristagare av följande priser:


Vattenpriset

Ann Mattsson, Envidan


NEW GENERATION-priset

Anna Ohlin Saletti, industridoktorand på Chalmers för Kretslopp och vatten


KEMIRA-priset

Ola Svahn, forskare vid Högskolan Kristianstad


XYLEM-priset

Ulrika Bruylandt och Per Jonsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB


Norconsult-priset

Anna Söderman, Anna Söderman, industridoktorand på Sweden Water Research, Sydvatten och Teknisk Vattenresurslära


Hedersutnämnande inför 80 års jubileum

Susanne Kihl med hunden Bruno, Hundägarservice Specialsök
Comments


bottom of page